Klinisk Ortopedisk Fysioterapi

Spesialist i Klinisk Ortopedisk Fysioterapi

DSC5925Svein Tore Aksnes, som også er leder av behandlingsavdelingen på AKIMI-Slemmestad, har siden april 2008 hatt denne godkjennelsen etter å ha fullført en videreutdannelse som har pågått siden 2003.

Utdannelsen er i flere land utenfor Norge sidestillt med Manuell Terapi.

Litt info om utdannelsen;

Klinisk Ortopedisk Medisin – OMI systemet

Utdanningen i Klinisk Ortopedisk Medisin ad modum Cyriax er åpen for leger og fysioterapeuter.

For bedre å kunne hjelpe pasientene, anser vi det som viktig at leger og fysioterapeuter har samme utdanning som basis for undersøkelse og behandling. Systemet legger vekt på en grundig funksjonsundersøkelse og konkluderende funksjonsdiagnose forut for all videre behandling.

Utdanningssystemet består av:

3 basismoduler med Basic Exam og 3 videregående moduler med Advanced Exam

Hver modul deles i 2 deler over 2 og 3 dager.

 • Modul 1a – Generelle prinsipper, Diagnostikk og Behandling av skulder.
   • 1 b – Nedre del av ryggen
 • Modul 2 a – Albu og Hånd.
   • 2 b – Nakke og Legg.
 • Modul 3 a – Ankel – Fot og Brystrygg.
   • 3 b – Hofte og Kne.

Deretter 2 repetisjonskurs med varighet 2 dager, gruppearbeid og 1 dag Basic Exam

 • Modul 4 a – Nakke og Svimmelhet.
   • 4 b – Skulderbue, Brystkasse og Mage.
 • Modul 5 a – Nedre del av rygg.
   • 5 b -, Forts. Rygg, Bekken-ledd, Kjeveledd.
 • Modul 6 a – Hofte og Seteregion.
   • 6 b – Kne og Fot.

Deretter repetisjonskurs med varighet 3 dager, gruppearbeid og 1 dag Advanced Exam.

På basiskursene undervises undersøkelsesteknikk – diagnostikk og behandling av de vanligste lidelsene innen muskel og skjelett. På videregående kurs vektelegges differensialdiagnostikk, mer spesielle undersøkelser og fortolkning.

Fysioterapeuter kan med avlagt eksamen etter avsluttet videregående kurs og med tilleggsutdanning;

Anatomikurs m/injeksjonsteknikker via Legeforeningen, forskningskurs del 1 & 2 og Medisinsk Treningsterapi, søke om spesialitet i Klinisk Ortopedisk Fysioterapi gjennom Private Fysioterapeuters Forbund (PFF).

For mer info gå inn på ; http://www.nfkom.com/
Eller kontakt ; Svein Tore Aksnes på T ; 93446530 / e-post; sveintore.aksnes@akimi.no