Hodepine

Hodepine kan kureres

Hodepine er en av våre vanligste plager, og kommer av mange forskjellige årsaker. Hodepine eller svimmelhet er noe de fleste vil oppleve i løpet av livet. Mange pasienter oppsøker våre behandlere for å finne årsaken til smertene og finne frem til riktig behandling. Noen av de vanligste hodepineformene er spenningshodepine ( stress relaterte og muskulære problemer ), cervikogen hodepine (feilstillinger i nakken), klasehodepine og migrene.

Etter en grundig undersøkelse gir vi informasjon om diagnose, årsak til smerte, funksjonssvikt og prognose. Vi forteller deg hvordan vi kan hjelpe deg og hva du kan gjøre selv for å gjøre tilstanden bedre.

Akimi Askerhallen er en kveldsåpen fysikalsk klinikk som holder til i romslige lokaler i Askerhallen ishall. Vi har en meget bred kompetanse innen idrett- og arbeidsrelaterte plager. Ta kontakt for en konsultasjon hos en av våre terapeuter.

Behandling av hodepine:

  • Manipulasjon ( løsne ledd som har låst seg )
  • Leddmobilisering ( tøying av leddkapsel )
  • Muskulær behandling
  • Massasje teknikker
  • Nervemobilisering
  • Smertebehandling med nåler
  • Veiledning, råd og øvelser