Mange bedrifter sliter i dag med stort sykefravær og økte kostnader som følge av dette. For en enkelt bedrift koster arbeidsgiverperioden de første 16 dagene 41600 kr pr ansatt som er sykemeldt. (kilde: SINTEF). En bedriftsavtale med Akimi Asker kan senke dette.

Dette gjør det mer og mer aktuelt med forebyggende tiltak for å unngå arbeidsrelaterte plager blant de ansatte og redusere kostnader.

En bedriftsavtale på behandling har vist seg å være en svært effektiv måte å redusere sykefraværet på. Dette i form av å kartlegge risikofaktorer for de ansatte og drive aktiv forebygging av plager. Det å komme så raskt som mulig i gang med behandling når plager eller skader oppstår er helt vesentlig får å senke sykefraværet.


Bedriftsavtale akimi asker

Akimi Asker tilbyr bedriftsavtale

AKIMI Asker er en tverrfaglig klinikk med fysioterapeuter, kiropraktor og massasjeterapeut.

Gjennom vårt daglige samarbeid, vår fagkunnskap og bruk av hverandres spisskompetanse, kan vi tilby et helhetlig behandlingstilbud.I de tilfeller vi ikke kan hjelpe, henviser vi videre til spesialister.

Fokus på bedriftens viktigste resurs. De ansatte !

Våre tjenester kan bidra til økt konsentrasjon og effektivitet, økt trivsel og velvære, reduksjon i arbeidsrelaterte plager og bedre helse.

Vi tror at gjennom et slikt tiltak vil de ansatte føle seg bedre ivaretatt. De vil føle seg betydningsfulle og derfor yte mer og de vil få en bedre holdning og en sterkere lojalitet overfor arbeidsgiver og bedriften.

Alle medarbeidere er viktige for gode resultater.