For bedre å kunne hjelpe pasientene, anser vi det som viktig at leger og fysioterapeuter har samme utdanning som basis for undersøkelse og behandling. Systemet legger vekt på en grundig funksjons undersøkelse og konkluderende funksjonell diagnose forut for all videre behandling. Tittelen klinisk ortopedisk fysioterapi er endret til spesialist i muskel og skjelett ( OMI).

Utdanningen i Klinisk Ortopedisk Medisin ad modum Cyriax er åpen for leger og fysioterapeuter.


Fysioterapi Akimi Asker nyFysioterapi Akimi Asker

Spesialist i klinisk ortopedisk fysioterapi 

Svein Tore Aksnes, som også var leder av behandlings avdelingen på AKIMI-Slemmestad, har siden april 2008 vært spesialist i muskel og skjelett etter å ha fullført en videreutdannelse som har pågått siden 2003.

Utdannelsen er i flere land utenfor Norge sidestillt med Manuell Terapi.

Utdanningssystemet OMI består av

3 basismoduler med Basic Exam og 3 videregående moduler med Advanced Exam

Deretter repetisjonskurs med varighet 3 dager, gruppearbeid og 1 dag Advanced Exam.

På basiskursene undervises undersøkelsesteknikk – diagnostikk og behandling av de vanligste lidelsene innen muskel og skjelett. På videregående kurs vektlegges differensialdiagnostikk, mer spesielle undersøkelser og fortolkning. Fysioterapeuter kan med avlagt eksamen etter avsluttet videregående kurs og med tilleggsutdanning;

Anatomikurs m/injeksjons teknikker via Legeforeningen, forskningskurs del 1 & 2 og Medisinsk Treningsterapi, søke om spesialitet i Klinisk Ortopedisk Fysioterapi gjennom Private Fysioterapeuters Forbund (PFF).