Klinisk Ortopedisk Fysioterapi

Spesialist i Klinisk Ortopedisk Fysioterapi

Klinisk ortopedisk spesialist i fysioterapi Svein Tore Aksnes
Fysioterapeut Svein Tore Aksnes

Svein Tore Aksnes, som også var leder av behandlings avdelingen på AKIMI-Slemmestad, har siden april 2008 vært spesialist i klinisk ortopedisk fysioterapi etter å ha fullført en videreutdannelse som har pågått siden 2003.

Utdannelsen er i flere land utenfor Norge sidestillt med Manuell Terapi.

Litt info om utdannelsen;

Klinisk Ortopedisk Medisin – OMI systemet

Utdanningen i Klinisk Ortopedisk Medisin ad modum Cyriax er åpen for leger og fysioterapeuter.

For bedre å kunne hjelpe pasientene, anser vi det som viktig at leger og fysioterapeuter har samme utdanning som basis for undersøkelse og behandling. Systemet legger vekt på en grundig funksjonsundersøkelse og konkluderende funksjonsdiagnose forut for all videre behandling.

Utdanningssystemet består av:

3 basismoduler med Basic Exam og 3 videregående moduler med Advanced Exam

Hver modul deles i 2 deler over 2 og 3 dager.

 • Modul 1a – Generelle prinsipper, Diagnostikk og Behandling av skulder.
   • 1 b – Nedre del av ryggen
 • Modul 2 a – Albu og Hånd.
   • 2 b – Nakke og Legg.
 • Modul 3 a – Ankel – Fot og Brystrygg.
   • 3 b – Hofte og Kne.

Deretter 2 repetisjonskurs med varighet 2 dager, gruppearbeid og 1 dag Basic Exam

 • Modul 4 a – Nakke og Svimmelhet.
   • 4 b – Skulderbue, Brystkasse og Mage.
 • Modul 5 a – Nedre del av rygg.
   • 5 b -, Forts. Rygg, Bekken-ledd, Kjeveledd.
 • Modul 6 a – Hofte og Seteregion.
   • 6 b – Kne og Fot.

Deretter repetisjonskurs med varighet 3 dager, gruppearbeid og 1 dag Advanced Exam.

På basiskursene undervises undersøkelsesteknikk – diagnostikk og behandling av de vanligste lidelsene innen muskel og skjelett. På videregående kurs vektlegges differensialdiagnostikk, mer spesielle undersøkelser og fortolkning.

Fysioterapeuter kan med avlagt eksamen etter avsluttet videregående kurs og med tilleggsutdanning;

Anatomikurs m/injeksjons teknikker via Legeforeningen, forskningskurs del 1 & 2 og Medisinsk Treningsterapi, søke om spesialitet i Klinisk Ortopedisk Fysioterapi gjennom Private Fysioterapeuters Forbund (PFF).

Kontakt ; Svein Tore Aksnes på T ; 93446530 / e-post; sveintore.aksnes@akimi.no

Les under om hvilke andre tjenester vi tilbyr :

Under her kan du lese om dine smerter og plager :

Skrevet av: Akimi Oppdatert: 27. november 2017