Fysioterapi

Behandling og smertelindring med profesjonell fysioterapi.

Fysioterapi behandling Akimi Asker 2
Undersøkelse av kne med fysioterapi

Som fysioterapeut har man inngående kunnskap om fysioterapi og menneskekroppens funksjonelle anatomi, samt oppbygging og funksjon muskel-, nerve- og skjelettsystemet. Dette er av avgjørende betydning for å kunne diagnostisere, behandle og forebyggende funksjonsfeil og smertetilstander i muskel- og skjelett systemet. Kroppen kan på mange måter sammenlignes med et økosystem hvor samarbeidet mellom flere prosesser og strukturer er viktig for en optimal funksjon. Å vurdere dette samspillet og ta høyde for de interne og eksterne faktorene som kan påvirke dette, er en viktig del av evidens-basert fysioterapi.

Fysioterapi av terapeuter med lang erfaring og kompetanse

På Akimi Asker har fysioterapeutene bred faglig kompetanse og lang erfaring. De oppdaterer og kurser seg jevnlig i fysikalsk behandling, behandlingsteknikker og nyere forskning på smerte, smertefysiologi og smertebehandling. I tillegg til over 45 års erfaring fra privat praksis mellom seg, har fysioterapeutene våre også omfattende erfaring fra både bredde- og toppidrett. De kan blant annet skilte med 17 sesonger som fysioterapeuter for Frisk Asker Ishockey, 7 sesonger med Asker Kunstløp Klubb, 4 sesonger med kvinnelandslaget i håndball, 4 sesonger med Asker Aliens og 2 sesonger med det norske ishockeylandslaget, for å nevne noen.

Korrekt diagnose får du hos våre fysioterapeuter

Fysioterapeutene våre kan i en tidlig fase både avdekke eksisterende fysiske funksjonsproblemer og smerteproblematikk, men også kartlegge risikofaktorer for utvikling av disse. Deres kjennskap til typisk overbelastning problematikk, skademekanismer og idrettsskader, gjør det mulig å raskt iverksette tiltak for å behandle, forebygge og rehabilitere denne type plager. På AKIMI vektlegger vi aktiv rehabilitering og utøver høy faglig kvalitet.

For å kunne gi våre pasienter en korrekt diagnose, en helhetlig tilnærming til problemstillingen og starte opp med riktig behandling, må det tas en god sykehistorikk og gjøres en grundig undersøkelse. Ved førstegangs konsultasjon hos fysioterapeuten blir det satt av god tid til vurdering og utredning av symptomer. Etter en grundig klinisk undersøkelse legger fysioterapeuten grunnlaget for å sette i gang relevant behandling av den aktuelle problemstillingen. Alle fysioterapeutene på AKIMI jobber dessuten tverrfaglig opp mot kiropraktor og massør dersom det skulle være behov for det. Vårt store nettverk av andre helseprofesjoner og spesialister innen helsevesenet er en ekstra trygghet for deg som pasient. På denne måten kan AKIMI som en seriøs aktør innen fysikalsk behandling tilby et variert behandlingstilbud, slik at du som pasient skal bli ivaretatt og fulgt opp på best mulig måte.

Hos oss trenger du ingen henvisning fra lege for å få time til fysioterapi

Du trenger ikke henvisning fra fastlegen din for å oppsøke fysioterapeutene våre. Vi kan utrede deg og sette i gang med korrekt behandling uavhengig om du har vært hos legen din først. Har du helseforsikring gjennom arbeidsgiver eller på privat basis kan vi også hjelpe deg raskt i gang. Vi samarbeider med samtlige forsikring aktører. Er du idrettsutøver med forsikring gjennom ditt særforbund, kan du også benytte deg av oss. Vi er godkjent behandling instans hos Idrettens Skadetelefon. Personer med godkjent yrkesskade fra NAV og personer under 16 år har krav på gratis fysioterapi gjennom det offentlige helsevesen.

Dessverre er det ofte slik at ventetiden hos behandlere med driftstilskudd kan være lang. Hos oss kan du komme raskt i gang uten å måtte vente. Med stor sannsynlighet vil vi kunne gjøre mye for deg samtidig som du står på venteliste et annet sted, så vi anbefaler at du tar kontakt med oss dersom du har spørsmål vedrørende dette.

Klinisk ortopedisk fysioterapi behandling

Fysioterapi behandling hos Akimi Asker !
Undersøkelse av underarm med fysioterapi

Ut ifra en nøyaktig diagnose vil behandler kunne gi adekvat behandling for den skadde struktur. Både ved diagnostisering og behandling er det viktig at det er et samarbeid mellom lege og fysioterapeut. Derfor er det viktig at begge yrkesgrupper har samme kunnskapsbakgrunn. Visse lidelser reagerer best på legens tilnærming, noen har best effekt av fysioterapi, og noen responderer på en kombinasjon av legens tilnærming og fysioterapi.

Tverrfriksjoner av fysioterapeut

Tverrfriksjoner er en spesifikk massasjeteknikk hvor man masserer på tvers av vevets fiber retning. Hensikten er å gjenskape normal bevegelighet i den affiserte struktur. Teknikken fører til bedre gjennomblødning, modulering av arrvev og smertelindring.

Mobilisering og manipulasjoner med fysioterapi

Dersom bevegelsen i et ledd er nedsatt og pasienten selv ikke lykkes i å gjenskape bevegelsen, vil det være nødvendig å bruke passiv mobilisering eller manipulasjon for å gjenskape den fysiologiske bevegelsen. Passiv mobilisering kjennetegnes ved gjentatte passive bevegelser med varierende bevegelseutslag som er innenfor de fysiologiske bevegelser og pasientens toleranse og kontroll. Manipulasjon utføres ved at leddet bringes til ytterstilling og det gis et lite overtrykk eller over tøyning med høy fart og lite bevegelseutslag.

Traksjon med fysioterapi

Under traksjon separeres leddene. I klinisk ortopedisk medisin blir traksjon ofte benyttet ved såkalte «bløte» skivebukninger for å reponere nukleus (kjernen i skiven), og ved artritter (leddbetennelser) hvor man tøyer leddnære strukturer som kapsel og leddbånd.

Tøyninger med fysioterapi

Tøyninger/stretching blir brukt for å øke bevegelses utslag i ledd og leddnære strukturer ved f.eks. hofteleddsslitasje og «frozen shoulder» (betennelse i leddkapsel). Tøyninger blir også brukt ved for kort muskulatur.

Les om våre andre tjenester

Ønsker du lese om dine smerter og skader kan du finne dem under her

Klinikken holder til i Askerhallen ishall og vi har gratis parkering rett utenfor klinikken. Kontakt oss i dag !

 

Skrevet av: Akimi Oppdatert: 3. september 2019