Fysioterapi

Behandling og smertelindring med fysioterapi.

Fysioterapeuter skal ha inngående kjennskap til menneskekroppens funksjonelle anatomi. Fysioterapi er diagnostiserende, behandlende og forebyggende virksomhet av smertetilstander og lidelser i kroppen.

Våre fysioterapeuter har bred faglig kompetanse og kurses/oppdateres jevnlig innen fysikalsk behandling og behandlingsmetoder. Som fysioterapeuter kan vi på et tidlig stadium avdekke fysiske plager. Vår kjennskap til typiske overbelastningslidelser og idrettsskader gjør det mulig å iverksette tiltak for å behandle og forebygge skader i en tidlig fase. På AKIMI vektlegger vi aktiv rehabilitering og utøver høy faglig kvalitet.

For å kunne gi våre pasienter helhetlig og riktig behandling må det gjøres en grundig undersøkelse. Ved førstegangs konsultasjon hos fysioterapeuten blir det satt av god tid til vurdering og utredning av symptomer. Etter en grundig klinisk undersøkelse setter fysioterapeuten i gang relevant behandling av en gitt problemstilling. AKIMI tilbyr et variert behandlingstilbud

Fysioterapi av Rune Bui-Lorentzen / kinesiotaping / akimi Asker Fysioterapi av Rune Bui-Lorentzen / kinesiotaping skulder / akimi asker Fysioterapi redcord trening Rune Bui-Lorentzen / akimi asker

Eksempler på tilstander vi behandler:

Vi tilbyr et variert behandlingstilbud:

Klinisk Ortopedisk Medisin

Klinisk Ortopedisk Medisin er et klinisk undersøkelses- og behandlingssystem for muskel- og skjelettlidelser. Systemet er basert på den engelske legen James Cyriax´s banebrytende arbeide innen diagnostikk og behandling. Systemet er videreført med hensyn til dagens forskning og viten.

Klinisk ortopedisk medisin bygger bl.a. på:

  • En inngående forståelse av referert smerte og strukturenes embryonale opprinnelse (tidlig stadiet i fosterutviklingen).
  • Kunnskap om funksjonell- og topografisk anatomi.
  • Nøyaktig og systematisk opptak av sykehistorie og klinisk undersøkelse.
  • Kunnskap om hvordan de forskjellige sykdommene oppstår og utvikles.
  • Klinisk ortopedisk undersøkelse

Ved første besøk blir det tatt opp en grundig sykehistorie. Undersøker vil bl.a. finne ut når og hvordan skaden oppsto, hva som forbedrer eller forverrer plagen, om smerten er lokal eller om den er referert osv. Ved diagnostisering blir sykehistorien vurdert sammen med den kliniske undersøkelsen, som består av et visst antall tester, aktive, passive og isometriske for hvert ledd. Basisundersøkelsens tester baserer seg på:

  • Færrest mulig tester og mest mulig informasjon.
  • At andre undersøker/tester og finner de samme funn (intertester reliabilitet).
  • At man tester den struktur som skal testes (validitet).
  • Etter basisundersøkelsen kan det bli aktuelt å utføre tilleggstester eller ytterligere utrede pasienten.

Klinisk ortopedisk behandling

Ut ifra en nøyaktig diagnose vil behandler kunne gi adekvat behandling for den skadde struktur. Både ved diagnostisering og behandling er det viktig at det er et samarbeid mellom lege og fysioterapeut. Derfor er det viktig at begge yrkesgrupper har samme kunnskapsbakgrunn. Visse lidelser reagerer best på legens tilnærming, noen har best effekt av fysioterapi, og noen responderer på en kombinasjon av legens tilnærming og fysioterapi.

Tverrfriksjoner

Tverrfriksjoner er en spesifikk massasjeteknikk hvor man masserer på tvers av vevets fiberretning. Hensikten er å gjenskape normal bevegelighet i den affiserte struktur. Teknikken fører til bedre gjennomblødning, modulering av arrvev og smertelindring.

Mobilisering og manipulasjoner

Dersom bevegelsen i et ledd er nedsatt og pasienten selv ikke lykkes i å gjenskape bevegelsen, vil det være nødvendig å bruke passiv mobilisering eller manipulasjon for å gjenskape den fysiologiske bevegelsen. Passiv mobilisering kjennetegnes ved gjentatte passive bevegelser med varierende bevegelseutslag som er innenfor de fysiologiske bevegelser og pasientens toleranse og kontroll. Manipulasjon utføres ved at leddet bringes til ytterstilling og det gis et lite overtrykk eller over tøyning med høy fart og lite bevegelseutslag.

Traksjon

Under traksjon separeres leddene. I klinisk ortopedisk medisin blir traksjon ofte benyttet ved såkalte «bløte» skivebukninger for å reponere nukleus (kjernen i skiven), og ved artritter (leddbetennelser) hvor man tøyer leddnære strukturer som kapsel og leddbånd.

Tøyninger

Tøyninger/stretching blir brukt for å øke bevegelsesutslag i ledd og leddnære strukturer ved f.eks. hofteleddsslitasje og «frozen shoulder» (betennelse i leddkapsel). Tøyninger blir også brukt ved for kort muskulatur.

Våre fysioterapeuter er en del av det medisinske støtteapparatet til Frisk Asker Ishockey og Asker Kunstløp Klubb. Klinikken holder til i Askerhallen ishall og vi har gratis parkering rett utenfor klinikken.