Mange nordmenn sliter med prolaps som skaper store smerter. Dette skaper søvnmangel og konsentrasjonssvikt i hverdagen. Sagt på en enkel måte er prolapsen en skade på en eller flere av mellomvirvelskivene i ryggen. Denne typen skader kommer gjerne av langvarig slitasje eller et kraftig traume eller ulykke.


Prolaps behandling akimi askerMuskel akupunktur akimi asker

Har du prolaps i ryggen ?

Det som er viktig dersom din prolaps skal bli ordentlig behandlet er å få stillet en korrekt diagnose og god rådgivning og veiledning. Ved hjelp av øvelser hjelper vi musklene med å slappe av og leddene til å bevege seg normalt. Så må  jobbe med å stabilisere ryggen. Får man hevelsene til å gå ned samtidig, vil de fleste bli mye bedre.

Et skiveprolaps og smertene som følger med den, er et sammensatt problem og individuelt fra person til person. Derfor legger vi også stor vekt på individuell behandling når vi får inn klienter med prolaps. Jo mer komplekst problem, jo flere smerter og desto større behov for tverrfaglig behandling. Akimi Asker er en tverrfaglig klinikk hvor terapeutene samarbeider for å få pasientene raskest mulig smertefrie. Det blir lagt stor vekt på riktig opptrening av skiveprolaps med spesifikk trening,  men nesten like stor vekt på forskjellige behandlingsmetoder for å dempe alle muskelsmerter som oppstår etter en prolaps.

Behandling for prolaps

  • Tøyninger
  • Muskel teknikker
  • Massasje teknikker
  • Nevrologiske teknikker
  • Laserbehandling
  • Smertebehandling med nåler
  • Stabiliserende trening
  • Veiledning, råd og øvelser