Helseforsikring

Bruk din helseforsikring hos oss !

Helseforsikring Akimi AskerKom raskt tilbake til idrett og arbeid ved bruk av din helseforsikring.

Muskel- og skjelettskader er en meget stor utgiftspost, både for det offentlige og for arbeidsgivere. Man regner med at disse typer skader og plager utgjør mellom 70 og 90 milliarder i året. Som følge av dette ser at det blir mer og mer vanlig med helseforsikring, både privat og gjennom arbeidsgiver.

Akimi Askerhallen samarbeider med en rekke leverandører av helseforsikring og skadeforsikring. Vi er også godkjent behandler gjennom Idrettens Skadetelefon/idrettens Helsesenter. Disse forsikringene dekker som regel utredning og behandling hos fysioterapeut og kiropraktor, men kan også dekke billeddiagnostikk, utredning hos andre spesialister og kirurgiske inngrep. Det kan også variere noe på antallet behandlinger som dekkes.

Dersom uhellet skulle være ute, og du har behov for utredning og behandling, kan du selvfølgelig benytte deg av helseforsikringen din hos oss. Vi har lang erfaring med både akutte skader og belastningsskader, både mosjons-, sports- og arbeidsrelatert. Har du allerede mottatt et saksnummer og en betalingsgaranti, slipper du å tenke på betaling og kan rette alt fokus mot å komme så raskt tilbake som mulig.

Har du spørsmål vedrørende behandling med helseforsikring? Ta kontakt med oss på 91825533 eller asker@akimi.no.

Les om våre tjenester

Ønsker du lese om dine smerter og skader kan du finne dem under her

Skrevet av: Akimi Oppdatert: 11. november 2017