Hodepine er en av våre vanligste plager, og kommer av mange forskjellige årsaker. Hodeplager eller svimmelhet er noe de fleste vil oppleve i løpet av livet. Mange pasienter oppsøker våre behandlere for å finne årsaken til smertene og finne frem til riktig behandling. Noen av de vanligste hodeplagene er spenningshodepine som er stress relatert med muskel problemer. Cervikogen hodepine kan komme av feilstillinger i nakken. Klasehodepine og migrene kan være kraftige varianter av hodepine.


Hodepine akimi askerMuskel akupunktur akimi asker

Vi kan hjelpe deg med hodepine

Etter en grundig undersøkelse gir vi informasjon om diagnose, årsak til smerte, funksjonssvikt og prognose. Vi forteller deg hvordan vi kan hjelpe deg og hva du kan gjøre selv for å gjøre tilstanden bedre. Terapeutene vil behandle årsaken til hodepinen og vil følge deg opp til smertene dine avtar. Du kan bli kvitt plagene dine helt.

Mange har en hektisk hverdag med jobb, familie, trening, lite søvn og så videre, som gjør at spenningen i muskulaturen i spesielt nakke og skuldre kan gi symptomer på spenningshodepine. Dette er en av de vanligste årsakene til at pasienter oppsøker oss med hodeplager og smerter. Vi har flere behandlingsmetoder som kan dempe for plagene deres.

Behandling av hodepine

  • Manipulasjon ( løsne ledd som har låst seg )
  • Leddmobilisering ( tøyning av leddkapsel )
  • Muskel behandling
  • Massasje teknikker
  • Nervemobilisering
  • Smertebehandling med nåler
  • Veiledning, råd og øvelser