Kiropraktor

Kiropraktor hjelper deg med nakke og ryggsmerter !

Velkommen til vår kiropraktor på Akimi Asker. Som kiropraktor har man inngående kunnskap i menneskekroppens funksjonelle anatomi, fysiologi og diagnostikken av disse. En kiropraktor er også primærkontakt, noe som betyr at han har rett til å henvise til andre instanser i helsevesenet. Dersom man gjennom en grundig sykehistorie og funksjon undersøkelse avdekker en problemstilling hvor kiropraktikk ikke er den den beste eller mest effektive behandlingsformen, vil man bli henvist til andre behandlere, røntgen, MR eller andre spesialister. Hos Akimi Asker skal du være trygg på at den beste behandlingsforløpet blir satt i gang for dine plager. Vi tilbyr også akutt time fordi rask behandling for disse plagene ofte har stor effekt på smertelindring og bedring for pasientene.

Kiropraktor behandling Akimi Asker

Behandling hos en kiropraktor

Behandling hos kiropraktor forbindes ofte med manipulasjoner av ryggsøylen eller nakken, men kiropraktoren behandler nesten samtlige ledd på kroppen. Nesten halvparten av pasientene som oppsøker oss har vanlige arbeids- og stressrelaterte plager. Noen plager er akutte og noen av mere kronisk natur, men begge deler faller innunder kiropraktorens arbeidsfelt. En funksjonsforstyrrelse i bevegelsesapparatet kan i en del sammenhenger være helt uavhengig av tilstedeværelsen av smerte. Slike tilstander har også ofte meget god effekt av behandling hos kiropraktor. Hos oss ser vi helhetlig på årsakssammenhengen mellom kroppens funksjon og symptomene du måtte oppleve, og vil med meget stor sannsynlighet kunne avdekkes av en kiropraktor. Vi ønsker alt fra små barn til eldre velkommen til en utredning hos oss.

Kiropraktoren vår har bred kompetanse og erfaring innen kiropraktikk, og jobber daglig med idrettsutøvere for blant annet Frisk Asker Ishockey og Asker kunstløp klubb.

Hvordan jobber en kiropraktor på Akimi Asker

Kiropraktoren på Akimi Asker jobber grundig og bruker tilstrekkelig godt med tid på alle sine pasienter. Det settes av 40 minutter til førstegangskonsultasjonen og 20 minutter på videre oppfølgingstimer. I likhet med fysioterapeutene våre, vil kiropraktoren stille sin diagnose på grunnlag av en nøye sykehistorie, klinisk undersøkelse og eventuelle billeddiagnostikk. På bakgrunn av dette vil du som pasient få en korrekt arbeids diagnose og komme raskest mulig i gang med korrekt behandling hos den rette typen behandler. I likhet med våre andre terapeuter legger også kiropraktoren vår stor vekt på en aktiv tilnærming og deltagelse fra pasientene, samt korrigerende hjemmeøvelser som et viktig ledd i behandlingsforløpet..

Skulle det i undersøkelsen avdekkes tilstander som vi ikke kan hjelpe deg med eller som trenger videre utredning hos andre, henvise deg til rette instans for dette. Skulle det være behov for sykemelding for en periode, vil også kiropraktoren kunne være behjelpelig med dette.

Vår kiropraktor er medlem av Norsk Kiropraktorforening NKF. Skulle du ha noen spørsmål vedrørende kiropraktikk og om det kan være rett behandlingsform for deg, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss på telefon 91 82 55 33 eller via nettsidene våre. Du finner kontaktskjema her.

Informasjon om utdanningen til en kiropraktor og kiropraktikk

En kiropraktor har en 5-årig utdannelse med et påfølgende turnus år for å bli autorisert som kiropraktor i Norge. For øyeblikket kan man ta utdannelsen i England, Danmark, Australia og USA, det arbeides for tiden med å etablere kiropraktorutdanning også i Norge. Kiropraktikk omfatter diagnostikk, behandling og forebyggelse av lidelser i nerve-muskel-skjelett-systemet. Kiropraktoren stiller sin diagnose på grunnlag av sykehistorie, klinisk undersøkelse og eventuelle røntgenundersøkelser. På grunnlag av dette vil også kiropraktoren henvise videre om det er mistanke om annen sykdom som ikke vil kunne behandles med kiropraktikk.

Refusjon fra kiropraktor behandling

Alle kiropraktorpasienter får trygderefusjon. Se mer på www.helfo.no

Inntil 14 konsultasjoner per kalenderår. Pasientens betaler en egenandel som er kiropraktorens honorar fratrukket refusjonsbeløpet. Kiropraktorene fastsetter selv pris på sine tjenester. Stønaden vil derfor normalt bare dekke en mindre del de totale kostnadene. Behandling hos kiropraktor omfattes ikke av frikortordningene, men reiseutgifter inngår i egenandels tak på link- www.helsenorge.no

Eksempler på hva en kiropraktor kan behandle

 • Hodepine
 • Svimmelhet; eksempelvis krystallsyke
 • Kjeveplager
 • Nakkesmerter; nakkesleng, stivhet, nakkekink, nakke låsning
 • Skuldersmerter; eksempelvis slimposebetennelse, senebetennelse,
 • Smerter i brystryggen
 • Brystsmerter
 • Korsryggsmerter: isjias, prolaps, lumbago, kink
 • Bekken & hoftesmerter
 • Knesmerter
 • Ankel & fotsmerter, senebetennelse; akilles, plantar fasiit,
 • Armen & håndsmerter
 • Idrettskader
 • Gravide, bekkenlåsning
 • Barn, spedbarn; kolikk, sengeveting, utilfredshet

Kiropraktorer er mest kjent for å behandle akutte smerter i rygg og nakke, men vi behandler også langvarige, kroniske smerter.

Les om våre andre tjenester

Ønsker du lese om dine smerter og skader kan du finne dem under her

Akimi Asker holder til i Askerhallen ishall og vi har gratis parkering rett utenfor klinikken. Kontakt oss i dag så hjelper vi deg med dine smerter og plager. Vi har korte ventelister og online booking.

Skrevet av: Akimi Oppdatert: 9. august 2018