Korona virus

Viktig melding om Korona situasjonen – Akimi Asker

Som en følge av de pålegg og retningslinjer som har kommet fra Helsedepartementet og Folkehelseinstituttet, er AKIMI Asker nå midlertidig stengt frem til tirsdag 14.04.20. Hva som skjer etter dette er foreløpig usikkert, men vi vil følge de til enhver tid retningslinjer fra myndighetene. Vi vil holde dere oppdatert hele tiden når annen informasjon blir gitt fra myndighetene. Dette blir en svært krevende situasjon for oss og alle andre som får konsekvenser av dette utbruddet med korona virus.

Har du spørsmål eller ønsker råd vedrørende plager, kan du kontakte oss på asker@akimi.no

Vi håper at smittesituasjonen raskt bedrer seg og at vi kan gjenoppta vanlig drift så fort dette er mulig.I mellomtiden, ta vare på deg og dine.

Mvh

Hans Christian, Svein Tore, Rune og Magnus

AKIMI Asker